« ”Nu vet vi varför vi känt oss som dumskallar” | Main | Het debatt om ADHD-artikel i nya numret av Leva »

04/21/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Juste merci !

Din Internet-dagbok gett oss värdefull information att köra med. Varje & varenda tips av ditt inlägg är magnifik. Tacksam för att ge.

Rilascio della carta di diverso che è supportata da tutto il fuoco e gli uffici individuale del cambiamento stesso, il materiale può essere ottenuto attraverso i tribunali.

http://www.health.wa.gov.au/publications/documents/MICADHD_Raine_ADHD_Study_report_022010.pdf senaste nytt om medicinernas verkan

Kan man inte ge kokain till de som lider av NIED (no inner energy disorder) dvs de blyga och tillbakadragna i skolan så det vågar ta för sig mer. Så att de blir normala helt enkelt.
Alla ska ha rätt att behandla sina beteenden som ligger utanför normalfördelningskurvan med legala droger. Då slipper dom självmedicinera med bag in box etc..

Är det nån som funderar på att fråga oss som har ADHD om mediciners olika effekter kanske? Och framför allt hur olika de hjälper på enskilda.

Studier i all ära, men vi vet hur det fungerar i verkligheten. Barnen kan inte förklara, men det kan vi.

Men jösses vilken knepig artikel. Bara sådana saker som liknelsen med SSRI-medel som enligt artikeln "kan orsaka hjärnskador", eller Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer där läkemedel "alltid är ett sämre alternativ" än terapi, gör att artikeln tappar all trovärdighet. Vem säger att SSRI ger hjärnskador? På vilket sätt går det ihop med tesen att SSRI faktiskt ökar nybildningen av celler i tidigare något förtvinade områden (t.ex. hippocampus)? Eller det kanske är återhämtningen som är felet?

Och var står det att terapi alltid skulle vara bättre än medicin? Jag kan inte hitta det någonstans i Socialstyrelsens än så länge preliminära version av behandlingsriktlinjer. Att då hänvisa till det som ett argument i debatten om ADHD-behandlingar (!) måste framstå som i högsta grad suspekt och rent av polemiskt snarare än faktamässigt.

Vidare noterar jag ett antal citat som är kringströsslade i artikeltexten. Men vem citeras? I vilket sammanhang? Citatet att fyraåringar behandlas med "bängrita" finns inte på något annat ställe på nätet än i Levas artikel, och eftersom ingen tryckt referens heller anges går det inte att göra mycket mer än att anta att "citatet" endast skrevs i artikeln för att man ska få en obehaglig bild av fyraåringen som amfetaminpundare. Ingen auktoritet verkar knuten till själva citatet, även om namngivna läkare citeras i styckena runt citatet. Guilt by association, någon?

Vidare konstaterar jag att kommentarerna i många fall tycks "ranta runt i ringen" - Mikaels kommentar med jämförelse med Förintelsen (hur i hela friden kopplar man ihop så otroligt disparata företeelser?) är helt enkelt priceless. Sök gärna på Godwins lag ("Godwin's law"). Men även de övriga tycks vara ute, cyklandes i regnet.

Att jämt knyta ihop Attention med Jansen-Cilag är märkligt, särskilt då a) Attention har tagit avstånd från sammanblandningen b) de källor som proponenterna av denna konspirationsteori själva länkar till inte ger stöd för konspiratorikernas teorier om pengar, politik och problematiska relationer.

Håhå jaja. Jag förmodar att artikelförfattaren också anser att till exempel svår depression. där personen kanske inte ens är talbar, också mår bra av terapi? Eller att återkommande depressioner absolut inte blir bättre av läkemedel heller? Eller att de som själva upplever besvär av neuropsykiatriska funktionshinder inte vet vad de upplever, utan behöver Gins för att tolka sina egna erfarenheter?

Säkerligen pga att det i Sverige praktiseras Antiintellektualism, och att naturvetenskapliga ämnen inte verkar intressera många i detta land längre så är det lätt att sprida vilket gojja som helst, och påstå att det är vetenskapliga fakta.

Som "bokstavs delen" av neuropsykiatrin gör. Den traditionella neuropsykiatrin vill säkerligen inte assoccieras med denna soppa.

Däremot så vill folk gärna "Tycka till" och ha en bestämd egen uppfattning som ses som totaliär sanning. Man orsakar dom stackars "dumskallarnas" död om man inte ger dom droger?!

Det lustiga är att dessa så kallade korkade ungar har ett IQ som ligger på Menza nivå (+20-30 över snittet), och det är väl så att deras IQ som sticker i ögonen på personer med lågt IQ som t.ex Gillberg himself.

All forksning om central stimulans visar att ett långvarit missbruk av varierande slag, leder till döden. Thats it! Om du betvivlar så gör ett eget experiment, vaad, det är ju helt ofarligt.

Få se vilket uppfattning du har när din familj är rädd för dig efter 1 år på Concerta.

Det som är problemet med denna artikel, förutom att den faktiskt är väldigt saklig och positiv i sitt begränsade sätt, när det kommer till att belysa oppositionella uppfattningar om psykiatrin ihåliga argument.

Är att den bortser ifrån internationell forskning, som talar emot den svenska bokstavs orgien. Vilket skulle ge oppositionen betydligt mer argument emot langarna.

Att t.ex FN har varit på Svenska staten om den överdrivna utskrivningen av gratis amfetamin till barn, tas inte upp.

Att en uppsjö av internationella forskare har hittat en massa kul om oss som grupp, vilekt ger en helt annan version om oss. Som talar för att det handlar om en helt egen genetisk grupp inom det Europeiska DNA't. Som använder andra områden (visiospatiala) i hjärnan vid inlärning, koncentration, och fokus i allmänhet. Att det finns klara evolutionbiologiska skillnader mellan min grupp o mojoriteten, som tyvärr itne tas upp i massmedia.

Det finns mycket ny forskning, som talar emot att vi som genetisk o etnisk grupp är just en: "Pain in the ass" en grupp som drabbas av kroniskt jobbigt beteende ssom är helt obotligt.

Jag är ett levande bevis på att Adhd inte är livslångt kroniskt NPF, vilket bara är total bullshit.

Utan det adhd'iga satt endast i 3 år efter att jag diagnostiserades för extremt adhd'ig, när jag vägrade att käka deras amfetmin för 13 månader sedan. Det har tagit nästan 1 år att repa mig mentalt. Men idag fungerar jag utmärkt utan något spår av jobbigt adhd beteende, vilket är ett mirakel?!

Genom internationell forskning:

Däremot så stöds bilden om att det handlar om en genetisk grupp som har ett eget sociologiskt betingat uppförande som inte fungerar ordentligt med majoriteten pga att man inte är uppmärksam på skillnaderna melan dessa 2 grupper så att ömsesidig förståelse kan finnas..

Just detta är nog kärnan i att Sociologen Eva Kärfve har reagerat på våran sociala grupp situation pga att hon är utbildad på att skilja olika grupper i samhället för att studerar friktioner mellan olika grupper.

Samt det faktum att vi blir väldigt aggiterade av ljud. Som leder till att våra små blir mer krävande att hantera i skolmiljöer eftersom myndigheter inte vill lägga ner pengar på min grupp.

Alla som varit in i ett svensk klassrum vet att många är helt utom kontroll med en decibel nivå på +100.

Om min grupp hade haft grön hud, för att uppmärksamma just de sociologiska skillnderna tack vare att vi kommer från helt andra kulturella och psykosociala förutsättningar än ni andra (våran hem uppväxt miljö). Samt att om vi alla var döva så hade situationen varit annorlunda. Men så är det ju tyvärr inte.

Om Concerta:

Om det nu är så j-a bra, så använd det själva, era självgoda dubbelmoraliserande barn misshandlare....

Alla som varit i kontakt med olika illegala o legala central stimulanter vet att folk till en början reagerar postitivt på dessa. Men efter en tid så blir man väldigt inåtvänd, asocial, gör inte väsen av sig osv, vilket passar svensk skolmiljö utmärkt. Efter en längre tid så är det direkt livsfarlig och leder till fysiologiska biverkningar som att man får hjärt sjukdomar, cancer, och auto immuna sjukdomar riskreras att triggas. Om det inte är så att inre organ inte redan har kollapsat.

Dom här Svenska sociologiska samhälls värderingarna folk har, att det är bra och nyttigt att sk medicinera barn som är störande med drogen, fuck em om dom dör av dessa droger. Är ju inte så sensationella om man tittar på andra områden.

Kvinnor och barn blir misshandlade överallt i vårat samhälle, där våld emot kvinnor ökar till skillnad emot övriga eu länder. Alla typer av våld florerar ju i vårat samhälle, så att en liten jobbig grupp i samhället blir medicinerad till döds pga att vissa inte gillar oss, är inte mer uppseende väckande än att man gasade Judar av det enkla skälet att man "inte gillade dom".

Skillnaden här är bara att många Judar går in frivilligt i gaskammaren för att inte framstå som en dålig förälder. Det är ett genialiskt argument för att vi inte ska störa finfolket (dom som hellre lägger pengar på t.ex golfbanor och strippklubbar, än skolmiljöer).

Det är ju som dom amfetamin krängande läkarna säger.

-Ju mindre man vet, desto högre skriker man.

Och i detta fall så är det ju helt klart dom giriga läkarna och deras polare som skriker mest, med stöd av politiker. Tillsammans med Attention gänget som är sponsrade av Jansen-Cilag och inte har några egna åsikter om något, mer än dom indoktrinerade.

Snacka om att detta är knepat, på ett sätt som att en Jude skulle vara en nynazist och propagera för att man skulle gasa han.

Det är väl så att det handlar om en för liten grupp i samhället, som är för obetydlig, för att man ska berätta sannignen om detta.

Även om massmedia vill få det att verka som att det handlar om 2.5 miljoner. Så är det väl 25.000 el någe som får amfetamin av staten idag.

Men vad säga. Dom vet precis hur det ligger till. Vilket dom gjort i 10 år. Att jag eller någon annan opponerar sig emot detta vansinne är ju helt betydelselöst tyvärr, pga att all opposition är helt krossad av ABC lobbyn som har obegränsat med pengar att sprida sin propaganda med.

Jag arbetar som psykolog inom vuxenpsykiatrin och möter relativt ofta personer som i många år behandlats för diverse psykiatriska diagnoser, med bristfälliga resultat. Diagnoser såsom personlighetsstörningar, depression, ångestproblematik behandlas enligt ”konstens alla regler” men utan förväntad effekt. Dessa personer kan beskriva hur dem under hela sin uppväxt kämpat i såväl skola som i familjesituationen då kraven på dem varit övermäktiga, med en ständig känsla av misslyckande som följd. När de växte upp fanns inte kunskapen kring neuropsykiatriska funktionshinder varför de förklaringsmodeller som tillämnades ofta resulterad i ett skuldbeläggande av barnet eller dess familj. När jag träffar dessa personer har de ofta utvecklat en rad psykiatriska problem till följd av en fullständigt ohållbar livssituation.

Att som i er artikel, så onyanserat, diskutera en mycket viktig fråga är för mig helt oacceptabelt. Ni nämner begreppet stigmatisering, något som jag i mitt patientarbete dagligen försöker motverka. För mina patienter är en utredning och en korret ställd diagnos en möjlighet att efter många års lidande få en större förståelse för sitt fungerande. En sådan förståelse innebär att personen själv kan anpassa sin livssituation efter funktionsnivå och att omgivningen, exempelvis anhöriga och arbetsgivare, kan göra viktiga anpassningar. En neuropsykiatrisk diagnos handlar aldrig enbart om medicinering utan om en ökad förståelse för vilka insatser som behövs för att personen ska fungera. Ibland är medicineringen absolut nödvändigt för att en patient ska kunna tillgodogöra sig dessa insatser.

Det finns omfattande forskning om såväl konsekvenserna av ett obehandlat neuropsykiatriskt funktionshinder som av effekten av medicinering. Ta del av den forskningen och ta på så sätt ansvar för att den debatt ni för blir korrekt och nyanserad.

Mvh Anna

Skulle egentligen kommenterat Anders men vill nog bara nämna att det räknas som ett av de mest vinklade tv program som gjorts och uppföljaren som kom förra året fälldes också av granskningsnämnden.

Rutter tex som finns med i programmet har påtalat att han felciteras och klipps ur ett sammanhang.

Sedan är detta ett vanligt knep at man vill framställa Gillberg som den enda forskaren osv. Adhd är ett begrepp som forskas på över hela världen och i den världenräknas Gillberg som en av de största.

Man måste komma ihåg att Kärfve och Elinder istället för att som normalt är att genom forskning bevisa en mottes anklagade honom för fusk, som han friats från, och med låssmeder och polisrasior agerade istället. Normala forskare genom sin forskning motbevisa.

Jag vill tipsa om ett annat avsnitt av Uppdrag granskning, som ger lite bakgrund till varför frågan om ADHD är så känslig och bland mycket annat visar hur Gillberg försökt skrämma andra forskare genom att påstå att Läkaresällskapet drev en kampanj mot ADHD tillsammans med scientologer(!) http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26542&a=400673

Vill tipsa om en bra sida som tar upp alla de felaktigheter som finns i Eva Kärfves bok som man hänvisar till.
http://www.childnps.se/

http://www.vof.se/folkvett/20081eva-karfves-fortalskampanj

Annars är just Vanna Beckmans bok "strider under Hjärnåldern" ett måste i detta fall.

Så här säger Kärfve De som egnat sitt yrkesliv åt personer som har så svår utvecklingsstörning att de vårdas på institution får i Kärfves bok veta att deras verksamhet "kanske" kan betraktas "välmenande" om man jämför den med nazisternas utrotningsläger i Treblinka. Men alltså bara "kanske".
Jag trodde att Eva Kärfves människosyn och otäcka inställning till funktionshindrade för alltid var ute ur bilden men tydligen dyker den upp med jämna mellanrum igen.

Intressant är också att Kärfve anklagade Gillberg från forskningsfusk vilket han är helt friad från och oavsett om Gens, Janne Larsson och andra vill tro att han fälldes för det så är det inte korrekt. Han fälldes för att han inte lämnade ut ett sekretessbelagt material till två privatpersoner. Den nadre var Leif Elinder som ansåg att han behövde materialet i sitt jobb som särskoleläkare i Uppsala. Barn med adhd eller damp går inte i särskolan och det förefaller märkligt att han skulle behöva andras patientjournaler för att sköta sitt arbete. Samme Elinder blev senare uppsagd som försäkringsläkare på grund av sin inhumana människosyn.
Den enda som närmat sig fusk är faktiskt Kärfve själv som intygade till rätten att hon behövde materialet i sin forskning, som inte fanns, med hjälp av Brandte och samme Brandte intygade senare att hon inte behövde materialet för sin forskning i en ansökan om forskningsanslag då de annars hade behövt gå igenom en etisk prövning. Kärfve har med detta intyg sökt och fått några miljoner för att syna det neurogenetiska paradigmet, dvs hennes egen insats, där hon var den enda spelaren på arenan. Så ett av dessa intyg är alltså inlämnade på falska intyg, ni väljer själva vilket.
Kärfve har aldrig forskat på adhd eller damp utan är sociolog och har skrivit en uppsats om häxbränning. Ser ut som en tanke.

Hon svär sig fri från all sammanblandning med Janne Larsson, kmr, men å andra sidan var hon en av huvudtalarna på scientologernas stora europaträff. Samme Janne Larsson försåg henne med material han hämtat ut från socialstyrelsen och samme Janne Larsson har stridit för att fångarna på Norrtäljeanstalten inte skall få hjälp med sin adhd och om de så vil lmedicineras. Att medicinera är inte något självklart val för alla utan olika pedagogiska metoder samt anpassningar brukar vara huvudinsatsen.
Janne Larsson som troligtvis är den största uppgiftslämnare till artikeln är aktiv scientolog och deras verksamhet synades av Uppdrag granskning tidigare under året.
http://svt.se/2.97370/1.1260455/skattepengar_slussas_till_scientologer?lid=puff_1340344&lpos=extra_0

Visst är det upprörande att en person framställer tex Eva Kärfves bok som är belagd med så många fel som om det vore fakta. Gens får det att låta som att Kärfves påståenden om forskningsfusk osv är en sanning när det istället visade sig vara så felaktigt. Samma person får ut materialet via domstolar genom att lämna olika intyg till olika instanser och samtliga påskrivna av Brandte.
Norrtäljeprojektet möttes av massiv kritik skriver han. Visst är det så. Massivt från en och samma person dvs Janne Larsson på Kmr.

Sedan kan man ju förundras över att det är så lätt att angripa barn med adhd och deras föräldrar och moralisera över deras stöd till sina barn med medicin osv.

Så visst blir man upprörd.


Tack - intressant men upprörande läsning.

Själv vill jag rekommendera boken "Piller & Profiter" av John Virapen.

Ingrid Carlbergs bok Pillret är också läsvärd och fungerar som ett komplement.

The comments to this entry are closed.