« | Main | Få en ny bok och nya vänner på Stora Bokbytardagen »

12 maj 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bra att ni tar upp om KBT. Fortfarande för få som både vet vad bt är, men framför allt får tillgång till vettig behandling.

The comments to this entry are closed.