« När avståndet är stort går | Main | Utsikten har aldrig varit vackrare... »

04/19/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag har läst att just det här året 2010 kosmologiskt är visionernas år då alla våra önskningar beräknas slå in. Så vi bör passa på att önska! Ta oss friheten att drömma, längta och hoppas. Blunda och visualisera att vi tar ut svängarna ordentligt. Föreställa oss det absolut vackraste och ljuvligaste vi kan. Då kanske vi kan komma i närheten av den verklighet som vi skulle kunna skapa här på jorden. Om vi så önskar…. en enda stor kärleksfull och färgsprakande blomsterbukett med alla möjliga och omöjliga sorters blommor :o)

Du är så häftig Malin som formligen besprutar världen med din kärlek och därmed sprider dina vackra blommor omkring dig…det påverkar i alla fall mig oerhört positivt. Dina ord ger mig en oerhört affirmativ känsla och stark närvaro i det jag gör just för dagen. Att verkligen vilja leva!
Jag önskar så att din färgstarka och kosmiska kärlek ska sprida sig och blomma vidare på vår underbara planet! Och att alla skall förstå att vi faktiskt ÄR en enda stor familj. Att vi inte kan blunda när någon i familjen har det svårt. Att kärleken leder oss till att dela med oss, till att våga göra det som är besvärligt, att kunna se kärlek i var människa och i oss själva. Att inse vi alla är lika. Att finna ro. Att göra gott. Som Du…
Kärlek ***

http://www.youtube.com/watch?v=I2T1zy8ov1I

Ps…Om kosmiskt medvetande...
Den kosmiskt medvetne har permanent kontakt med universums "visdomshav", och vet vad som är mest kärleksfullt att göra i livets alla situationer. Den kosmiskt medvetne har balans mellan sin maskulina och feminina pol och är därmed ett jämviktsväsen som lever i harmoni med sig själv och med sin omgivning. Det är ett väsen som inte väntar sig världen eller medmänniskorna annorlunda än de just för tillfället är, och älskar opartiskt allt och alla utan undantag.
Hur kan man veta om, och vem, som har kosmiskt medvetande? Det är inte så lätt eftersom den som går före massan inte alltid förstås av sina samtida medväsen. Den kosmiskt medvetne talar ju från en "högre utsiktspunkt". Men man kan alltid vara säker på att de efterlämnar djupa spår i mänsklighetens historia och utveckling, och att deras ord kommer att ristas djupt in i varje själ som är på väg mot sanningen och ljuset. De har kärleken till sin nästa som sitt permanenta medvetandetillstånd.

The comments to this entry are closed.