« Har precis ätit en fantastisk | Main | Mia äger på LevaGalan!!! Gud »

11/13/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

det citatet hade vi på personaldörrens insida på missbruksakuten...och iom det blev allting alltid bättre....namaste fina!<3

The comments to this entry are closed.